avalahepilt

Teostame kohtvõrgu auditit, mille eesmärk on leida võimalikud kitsaskohad ja hälbed arvutivõrgus, mis põhjustavad normaalset arvutivõrgu tööd. Sisevõrgu kaabelduse testimine, mille käigus testitakse arvutivõrgu kaablid. Tulemusena väljastatakse iga kaabli kohta testimistulemus, mis sisaldab mõõdetud parameetrite vastavust standarditele. Juhul kui mingi parameeter ei ole lubatud piirides, siis see tuuakse eraldi välja.

Auditiga saate:

  • Ülevaate arvutivõrgu olukorra kohta .
  • Info, millised töökohad töötavad laitmatult ja millised vajavad parandamist.
  • Arvutivõrgu plaani,kus kõik töökohad asuvad peal.
  • Hinnangu praegusele olukorrale ja soovitused edaspidiseks tegevuseks.

Kui vajate teenuse kohta lähemat infot või soovite saada hinnapakkumist konkreetsele tööle, saate seda teha kodulehe kontaktvormi kaudu. Mida paremini kirjeldate ülesannet, seda paremini saab teha ka hinnapakkumist.