avalahepilt

Esitlustehnika paigaldamine

LCD teleri paigaldus

LCD teleri paigaldus seinale  LCD teleri paigaldus seinale

Juhtmete korrastamine

Töölaua juhtmete korrastamine

 Töölaua ümbrus enne korrastamist Töölaua ümbrus peale korrastamist

Seadmete nurga korrastamine

Seadmete nurk enne juhtmete korrastamist Seadmete nurga korrastamine on pooleli Seadmete nurk on korrastatud, juhtmed ei ole enam ees

Juhtmete paigaldamine seinapeneeli

Enne tööd: juhtmed tulevad seinast välja ja on suvaliselt põrandal Peale tööd: juhtmed on korrektselt püstpaneelis ega riiva silma

Laualuugi tegemine

Laualuuk puudub: juhtmeid on ebamugav lauale tuua Laualuuk on paigaldatud ja avatud: juhtmeid on mugav lauale tuua Laualuuk on paigaldatud ja suletud: lauapind on sile